CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG

Chính sách đổi hàng áp dụng cho khách hàng mua sắm và thanh toán trực tiếp tại hệ thống cửa hàng Hanoia, hoặc tại trang web Hanoia.com (sau đây gọi tắt là “trang web”).

- Đối với hàng hóa mua tại cửa hàng, quý khách vui lòng liên hệ cửa hàng ban đầu để được giải quyết yêu cầu đổi hàng.
- Đối với hàng mua online trên website, quý khách gửi yêu cầu đổi hàng đến hộp thư support@hanoia.com.

Điều kiện đổi hàng:

1. Sản phẩm đã bán ra không được trả lại trừ khi sản phẩm đó phát hiện bị lỗi tại thời điểm mua hàng.

2. Mỗi sản phẩm được đổi 01 lần, trong vòng 07 ngày kể từ ngày in trên hóa đơn.
- Đối với đơn hàng online, trong vòng 07 ngày kể từ ngày khách nhận được hàng. Thời hạn đổi hàng được tính từ ngày đơn hàng giao thành công được thể hiện trên hệ thống cho đến ngày khách gửi hàng cho đơn vị vận chuyển.
Lưu ý: Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ, Tết đều được tính vào khoảng thời gian có thể đổi hàng

3. Có đủ bản gốc hóa đơn mua hàng (hoặc bản copy, trong trường hợp đổi hàng một phần)

4. Tất cả các sản phẩm đổi phải đảm bảo hàng mới, chưa qua sử dụng. Hàng giữ nguyên nhãn mác, hộp/bao bì sản phẩm, phụ kiện đi kèm như ban đầu (bao gồm giấy lót sản phẩm) cùng với túi, hộp, và quà tặng kèm theo (nếu có).

5. Chỉ chấp nhận việc đổi sang sản phẩm khác có giá ngang bằng hoặc cao hơn giá mua ban đầu

  • Nếu giá sản phẩm đổi cao hơn, khách hàng thanh toán thêm phần phí chênh lệch sản phẩm.
  • Nếu giá sản phẩm đổi thấp hơn, Hanoia sẽ không hoàn trả phần chênh lệch.

6. Chính sách đổi hàng không được áp dụng với các sản phẩm giảm giá, các đơn đặt hàng làm theo yêu cầu.

Lưu ý: Nếu sản phẩm không đáp ứng đúng các điều kiện theo Chính sách đổi hàng này, yêu cầu Đổi/Trả hàng sẽ bị từ chối và được gửi trả lại cho khách hàng với chi phí do khách hàng thanh toán. Để thuận tiện, quý khách vui lòng kiểm tra tình trạng sản phẩm, trước khi thực hiện yêu cầu đổi hàng.

******

EXCHANGE POLICY

- For in-store purchases, please contact to the original store for the exchange request to be processed
- For online orders on website Hanoia.com, please send exchange requests to support@hanoia.com.

Exchange requirements:

1. Merchandise purchased are non-refundable unless found to be defective at the time of purchase.

2. Products can only be exchanged once within 7 days from the date of invoice.
For online orders, 7 days from the date of customer received products. The exchange time limit is from the delivery date shown on the system to the day the customer sends them back to the delivery service.
Note: Saturdays, Sundays, and public holidays are included in the exchangeable period.

3. The returned items must be accompanied by the original receipt (or a copy in the case of a partial return).

4. Products must be in the original condition they were purchased in, unused and unwashed. All packaging and the price tags, product labels, stickers or novelties objects (if available) must be intact and attached to the product.

5. Products can only be exchanged for items of equivalent or higher value

  • If the new item price is higher, customer need to pay the different amount.
  • If the new item price is cheaper, we will not refund the different amount.

6. This merchandise exchange policy does not apply to any discounted, personalized, specially ordered or made-to-measure items.

Note : If the return products do not fulfill any of the above-stated requirements, the exchange request would be rejected and sent back to the customers. For your convenience, please make sure to check all the conditions as stated above before proceeding to exchange.

Back to top