Danh sách cửa hàng

HANOIA HOUSE

 • Địa chỉ: 38 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Tel: +84 24 3710 0819
 • Email: hanoiahangdao@tamsonfashion.com
 • Giờ mở cửa: 8h30 – 20h00

HANOIA METROPOLE

 • Địa chỉ: 56 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Tel: +84 24 3934 6555
 • Email: hanoiametropole@tamsonfashion.com
 • Giờ mở cửa: 9h30 – 20h00

HANOIA PRESS CLUB

 • Địa chi: 12 Lý Đạo Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Tel: +84 24 32035686
 • Email: hanoiapressclub@tamsonfashion.com
 • Giờ mở cửa: 9h30 – 20h00

HANOIA ĐÔNG DU

 • Địa chỉ: 15 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Tel: +84 28 3823 3648
 • Email: hanoiadongdu@tamsonfashion.com
 • Giờ mở cửa: 8h30 – 20h00

HANOIA SAIGON CENTRE

 • Địa chỉ: Level 1, L1-19, TTTM Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Tel: +84 28 3636 6875
 • Email: hanoiasaigoncentre@tamsonfashion.com
 • Giờ mở cửa: 9h – 21h00

HANOIA HOUSE

 • Địa chỉ: 38 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Tel: +84 24 3710 0819
 • Email: hanoiahangdao@tamsonfashion.com
 • Giờ mở cửa: 8h30 – 20h00

HANOIA METROPOLE

 • Địa chỉ: 56 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Tel: +84 24 3934 6555
 • Email: hanoiametropole@tamsonfashion.com
 • Giờ mở cửa: 8h30 – 20h00

HANOIA NGÔ QUYỀN

 • Địa chi: 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Tel: +84 912 348 159
 • Email: hanoiatrangtien@tamsonfashion.com
 • Giờ mở cửa: 8h30 – 20h00

HANOIA ĐÔNG DU

 • Địa chỉ: 15 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Tel: +84 28 3823 3648
 • Email: hanoiadongdu@tamsonfashion.com
 • Giờ mở cửa: 8h30 – 20h00

HANOIA SAIGON CENTRE

 • Địa chỉ: Level 1, L1-19, TTTM Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Tel: +84 28 3636 6875
 • Email: hanoiasaigoncentre@tamsonfashion.com
 • Giờ mở cửa: 9h – 21h00

HANOIA DIAMOND PLAZA

 • Địa chỉ: Tầng 2, 22217, TTTM Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Tel: +84 28 3535 6981
 • Email: hanoia.diamondplaza@tamsonfashion.com
 • Giờ mở cửa: 9h30 – 22h00
Back to top