Chính sách bảo hành

 1. Thời hạn bảo hành:
 • Sản phẩm Hanoia sẽ được bảo hành theo thời gian được qui định trong phiếu bảo hành.
 • Thời hạn bảo hành sản phẩm:
  • Vật dụng trang trí nhà cửa, Đồ trang sức: 12 tháng
  • Nội thất: 24 tháng
  • Lụa Lãnh Mỹ A, Đồ du lịch: không bảo hành
 • Thời hạn bảo hành có hiệu lực từ thời điểm khách hàng nhận sản phẩm (Căn cứ theo hóa đơn & phiếu bảo hành).
 1. Điều kiện bảo hành:
 • Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành
 • Phiếu bảo hành có đầy đủ thông tin, không rách nát, chắp vá
 1. Điều kiện từ chối bảo hành:
 • Sản phẩm không có phiếu bảo hành hoặc hoá đơn mua hàng hợp lệ.
 • Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành.
 • Sản phẩm giảm giá theo chính sách bán hàng của Hanoia.
 • Sản phẩm trầy xước, hư hỏng, do khách hàng gây ra trong quá trình sử dụng.
 • Sản phẩm được sử dụng không đúng theo hướng dẫn sử dụng của Hanoia gây ra hư hỏng.
 • Sản phẩm bị thay đổi, sửa chữa không bởi nhân viên thuộc Hanoia
 • Hỏng hóc do côn trùng, động vật gây ra.
 • Các hư hỏng bất khả kháng do thiên tai, hỏa hoạn, động đất…
 • Những hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng.
 1. Phạm vi bảo hành:
 • Hanoia chỉ bảo hành với sản phẩm bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi nguyên vật liệu.
 • Sản phẩm Vật dụng trang trí nhà cửa được bảo hành các lỗi nhìn thấy điểm hạ mối ghép, biến đổi màu sắc, oxi hóa phụ kiện, bong mối ghép phụ kiện với sơn mài do kỹ thuật xử lý chưa đảm bảo.
 • Sản phẩm Đồ trang sức được bảo hành các lỗi oxy hóa vật liệu, bung mối dán, bung, gãy chốt phụ kiện.
 • Sản phẩm Nội thất được bảo hành các lỗi cong, vênh, nứt, mối mọt gỗ, bung mối dán phụ kiện, oxy hóa phụ kiện.
 1. Quy trình bảo hành:
 • Sản phẩm Vật dụng trang trí nhà cửa, Đồ trang sức khách hàng mang đến bảo hành tại các cửa hàng Hanoia.
 • Sản phẩm Nội thất khách hàng vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về lỗi (có hình ảnh đính kèm) về địa chỉ email: [email protected].
 • Hanoia có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm, xác định các trường hợp thuộc phạm vi bảo hành theo chính sách của Hanoia.
 • Đối với sản phẩm thuộc phạm vi bảo hành Hanoia sẽ quyết định việc sửa chữa, thay thế hoặc hoàn đổi lại sản phẩm mới.
 • Đối với các sản phẩm Hanoia không còn tiếp tục kinh doanh, nếu nằm trong phạm vi bảo hành, không thể sửa chữa Hanoia sẽ thay thế bằng sản phẩm có giá trị tương đương.
 • Đối với những sản phẩm không thuộc phạm vi bảo hành, khách hàng có nhu cầu sửa chữa Hanoia sẽ tính phí sửa chữa và có sự đồng ý của khách hàng trước khi tiến hành sửa chữa.
 • Hanoia có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm trong vòng 02 (hai) ngày làm việc và thông báo lại khách hàng thời gian trả hàng.