SPRINGTIME MACARON BOX RED PM

1.350.000

Mã Sản Phẩm: A18ST0201PM
Mô tả sản phẩm

Macaron box in lacquered wood
Rings in brass
Shiny finishing outside
Matte finishing inside
Dimensions: Height: 40mm; Diameter: 61mm
Available in various colorations

Dịch vụ thêm

* Ưu đãi tới 250.000đ với 1 hình khắc miễn phí cho mỗi sản phẩm từ 10/9 đến 30/9

Share this item
Category