Bộ Sản Phẩm An Yên

9.000.000

Mã Sản Phẩm: A19SR07010M
Mô tả sản phẩm

Serene set represents the purity and the tranquility of mind and complements the tea products of the previous season to create a perfect tea time by Hanoia.

Includes 1 teapot, 1 bakery tray, 1 sugar pot, 6 cups

Dịch vụ thêm

* Ưu đãi tới 250.000đ với 1 hình khắc miễn phí cho mỗi sản phẩm từ 10/9 đến 30/9

Share this item
Category