PIG SCULPTURE

5.500.000

Mã Sản Phẩm: VA19PS0204PM
Mô tả sản phẩm

Inspired by Yin-Yang pigs in Dong Ho painting, the cute chubby pig sculptures with soft curves of Hanoia represent a Year of Pig full of wealth and prosperity. The blue color symbolizes the warmth.
251X112X132

Dịch vụ thêm

* Ưu đãi tới 250.000đ với 1 hình khắc miễn phí cho mỗi sản phẩm từ 10/9 đến 30/9

Share this item