Hết Hàng

Lư Hương Tượng Đài

2.110.000

Mã Sản Phẩm: A17MO05036MM
Mô tả sản phẩm

Incense burner in lacquered wood
Ring and base in brass
Dimensions: 118×105 (mm)
Available in various colorations
Size: 118×105

Hết hàng

Share this item
Category