+Khắc Chữ

Bình Hoa Huyền Bí GM

14.500.000

Mã Sản Phẩm: A18MT0101GM
Mô tả sản phẩm

Vase in lacquered wood
Ring and base in brass
Shiny finishing outside
Dimensions: Height: 300mm; Diameter: 216mm

Dịch vụ thêm

* Ưu đãi tới 250.000đ với 1 hình khắc miễn phí cho mỗi sản phẩm từ 10/9 đến 30/9

Share this item
Category