ICONIC BUFFALO

6.500.000

Mã Sản Phẩm: VVIPA17IC0201PM
Mô tả sản phẩm

Sculpture in lacquered composite
Shiny finishing outside
Dimensions: 250x110x140
Available in various colorations
250x110x140

Dịch vụ thêm

* Ưu đãi tới 250.000đ với 1 hình khắc miễn phí cho mỗi sản phẩm từ 10/9 đến 30/9

Share this item