Hanoia_Symphony_Bookshelf_ArtofLiving.Furniture.2019-1.jpg zoom

Hover

Hanoia_Symphony_Bookshelf_ArtofLiving.Furniture.2019 zoom

Hover

Hanoia_Symphony_Bookshelf_ArtofLiving.Furniture.2019 zoom

Hover

Hanoia_Symphony_Bookshelf_ArtofLiving.Furniture.2019-1.jpg
Hanoia_Symphony_Bookshelf_ArtofLiving.Furniture.2019
Hanoia_Symphony_Bookshelf_ArtofLiving.Furniture.2019
Full Screen

Giá Sách Symphony

Mã Sản Phẩm: F2013200500109
Mô tả sản phẩm

Điểm nhấn của tủ “Symphony” là phần lưng cách điệu bằng tấm sơn mài lớn với hiệu ứng mài xước độc đáo, làm mềm mại hơn những đường thẳng và những góc cạnh.

L 1370 x W 470 x H 2000

Để có thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ với Hanoia Tràng Tiền (+84 24 3823 8105) hoặc email cho chúng tôi ([email protected])

Share this item