Hanoia_Minty_Dinning-Chair_ArtofLiving.Furniture.2019-2.jpg zoom

Hover

Hanoia_Minty_Dinning-Chair_ArtofLiving.Furniture.2019 zoom

Hover

Hanoia_Minty_Dinning-Chair_ArtofLiving.Furniture.2019-(1) zoom

Hover

Hanoia_Minty_Dinning-Chair_ArtofLiving.Furniture.2019 zoom

Hover

Hanoia_Minty_Dinning-Chair_ArtofLiving.Furniture.2019-(1) zoom

Hover

Hanoia_Minty_Dinning-Chair_ArtofLiving.Furniture.2019-2.jpg
Hanoia_Minty_Dinning-Chair_ArtofLiving.Furniture.2019
Hanoia_Minty_Dinning-Chair_ArtofLiving.Furniture.2019-(1)
Hanoia_Minty_Dinning-Chair_ArtofLiving.Furniture.2019
Hanoia_Minty_Dinning-Chair_ArtofLiving.Furniture.2019-(1)
Full Screen

Ghế Minty

Mã Sản Phẩm: F2018200404112
Mô tả sản phẩm

Không chỉ tinh tế, thanh thoát trong từng chi tiết, Ghế “Minty” đề cao tính thoải mái, tự do khi bỏ đi phần tay vịn, khiến sản phẩm trở nên gọn nhẹ, trẻ trung và hiện đại hơn.

L 554 x W 500 x H 806

Để có thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ với Hanoia Tràng Tiền (+84 24 3823 8105) hoặc email cho chúng tôi ([email protected])

Share this item