Hanoia_Lemonly_Dinning-Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-2.jpg zoom

Hover

Hanoia_Lemonly_Dinning-Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019 zoom

Hover

Hanoia_Lemonly_Dinning-Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(1) zoom

Hover

Hanoia_Lemonly_Dinning-Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019 zoom

Hover

Hanoia_Lemonly_Dinning-Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(1) zoom

Hover

Hanoia_Lemonly_Dinning-Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-2.jpg
Hanoia_Lemonly_Dinning-Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019
Hanoia_Lemonly_Dinning-Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(1)
Hanoia_Lemonly_Dinning-Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019
Hanoia_Lemonly_Dinning-Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(1)
Full Screen

Ghế Lemonly

Mã Sản Phẩm: F2016200404112
Mô tả sản phẩm

Sự đối xứng giữa giản dị và tinh tế, giữa thanh mảnh và vững chắc, giữa thẩm mỹ và tính tiện dụng đã tạo nên cho sản phẩm này một vẻ thanh lịch hiếm có.

L 554 x W 500 x H 806

Để có thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ với Hanoia Tràng Tiền (+84 24 3823 8105) hoặc email cho chúng tôi ([email protected])

Share this item