Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-5.jpg zoom

Hover

Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019 zoom

Hover

Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(1) zoom

Hover

Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(2) zoom

Hover

Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(3) zoom

Hover

Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(4) zoom

Hover

Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(3) zoom

Hover

Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(4) zoom

Hover

Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019 zoom

Hover

Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(1) zoom

Hover

Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(2) zoom

Hover

Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-5.jpg
Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019
Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(1)
Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(2)
Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(3)
Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(4)
Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(3)
Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(4)
Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019
Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(1)
Hanoia_Courtly_Armchair_ArtofLiving.Furniture.2019-(2)
Full Screen

Ghế Courtly

Mã Sản Phẩm: F2014200304112
Mô tả sản phẩm

Hình dáng thanh thoát của tay và chân ghế được tạo nên bởi kỹ thuật thủ công tinh xảo của người thợ, khiến những mộng, mấu, đường nối trở nên vô cùng tinh tế, góp phần tôn vinh một vẻ đẹp Á đông duyên dáng.

L 810 x W 710 x H 813

Để có thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ với Hanoia Tràng Tiền (+84 24 3823 8105) hoặc email cho chúng tôi ([email protected])

Share this item