EXOTIC VASE

25.000.000

Mã Sản Phẩm: VA19EX0101GGM
Mô tả sản phẩm

Exotic vase features the exquisite hand-painting technique, which describes a spring garden filled with colorful butterflies flying around lily flowers. The green color gives a fresh touch.
D274X360

Dịch vụ thêm

* Ưu đãi tới 250.000đ với 1 hình khắc miễn phí cho mỗi sản phẩm từ 10/9 đến 30/9

Share this item