EXOTIC PENDANT BIRDY RED TET

1.950.000

Mã Sản Phẩm: B18BI020200
Mô tả sản phẩm

Pendant “Exotic” uses the exquisite hand-painting technique to describe a spring garden filled with birds and flowers. The red color recalls Tet festivities.
Size: D=30; H=4 (mm)

Dịch vụ thêm

* Ưu đãi tới 250.000đ với 1 hình khắc miễn phí cho mỗi sản phẩm từ 10/9 đến 30/9

Share this item