ELITE MIRROR

2.350.000

Mã Sản Phẩm: A20EL0616000
Mô tả sản phẩm

Featuring a great combination of brass and wood and an antique scratching effect, “Elite” mirror represents a luxurious, elegant yet relaxing lifestyle.
Size: 180x48x240

Dịch vụ thêm

* Ưu đãi tới 250.000đ với 1 hình khắc miễn phí cho mỗi sản phẩm từ 10/9 đến 30/9

Share this item
Category