ELITE CHESS BOARD & CHESS PAWN BOX

32.000.000

Mã Sản Phẩm: VVIPA20EL0212000
Mô tả sản phẩm

Featuring a great combination of brass and wood and an antique scratching effect, “Elite” chess board and chess pawn box represents a luxurious, elegant yet relaxing lifestyle.
425x385x30

Dịch vụ thêm

* Ưu đãi tới 250.000đ với 1 hình khắc miễn phí cho mỗi sản phẩm từ 10/9 đến 30/9

Share this item