ECHOES RECTANGULAR TRAY

5.950.000

Mã Sản Phẩm: VA20EC070400L
Mô tả sản phẩm

Inspired by the charm of iron window chich used to be popular in Hanoi’s old quater, “Echoes” rectangular tray boasts a traditional yet contemporary beauty thank to the new technique of inlaying brass into lacquered wood.
400x187x19

Dịch vụ thêm

* Ưu đãi tới 250.000đ với 1 hình khắc miễn phí cho mỗi sản phẩm từ 10/9 đến 30/9

Share this item