ECHOES RECTANGULAR BOX

5.500.000

Mã Sản Phẩm: VA19EC03010M
Mô tả sản phẩm

Inspired by the charm of iron window grills which used to be popular in Hanoi’s old quarter, this rectangular box features the elegance, luxury and power with two main colors: black and green.
188X110X55.5

Dịch vụ thêm

* Ưu đãi tới 250.000đ với 1 hình khắc miễn phí cho mỗi sản phẩm từ 10/9 đến 30/9

Share this item