COLORS MACARON BOX

3.500.000

Mã Sản Phẩm: A20CL031300L
Mô tả sản phẩm

Colors macaron box characterized by the color fusion effect which creates an impressive transition between green-blue and sapphire blue-red orange
Size: D163x85

Dịch vụ thêm

* Ưu đãi tới 250.000đ với 1 hình khắc miễn phí cho mỗi sản phẩm từ 10/9 đến 30/9

Share this item
Category