COLORS DRAWERS

28.000.000

Mã Sản Phẩm: VA19CL18010M
Mô tả sản phẩm

Drawers in lacquered wood
Shiny finishing outside
Dimensions: 380x290x194
Available in various colorations
380x290x194

Dịch vụ thêm

* Ưu đãi tới 250.000đ với 1 hình khắc miễn phí cho mỗi sản phẩm từ 10/9 đến 30/9

Share this item