Vòng cổ Chữ Thọ

550.000

Mã Sản Phẩm: B18LK020100
Mô tả sản phẩm

L=10; W=16; H=1.3 (mm)

Dịch vụ thêm

Share this item