BLUE MOON TEA BOX

5.950.000

Mã Sản Phẩm: VA19BM05010M
Mô tả sản phẩm

With sophisticated design and vivid color, tea box is always the “best seller” product of Hanoia. Blue Moon tea box is even more special, because it was inspired by the miracle of moonlight in the night sky.
D108X127

Dịch vụ thêm

* Ưu đãi tới 250.000đ với 1 hình khắc miễn phí cho mỗi sản phẩm từ 10/9 đến 30/9

Share this item