A21GO040100M_Hanoia_Goldenage2021 zoom

Hover

A21GO040100M-1_Hanoia_Goldenage2021 zoom

Hover

A21GO040100M-3_Hanoia_Goldenage2021 zoom

Hover

A21GO040100M_Hanoia_Goldenage2021
A21GO040100M-1_Hanoia_Goldenage2021
A21GO040100M-3_Hanoia_Goldenage2021
Full Screen

BÌNH HOA “HOÀNG KIM”

13.000.000

Mã Sản Phẩm: A21GO040100M
Mô tả sản phẩm

Thời Hoàng kim được thể hiện tròn đầy và viên mãn trên những dòng sản phẩm đỉnh cao của Hanoia, qua ba gam màu đỏ, đen, vàng quyền lực, qua kỹ thuật dát vàng, khắc nhũ và rắc bụi vàng tinh tế.

Dịch vụ thêm

Share this item