Hanoia_Comfy_Desk_ArtofLiving.Furniture.2019 zoom

Hover

Hanoia_Comfy_Desk_ArtofLiving.Furniture.2019-(1) zoom

Hover

Hanoia_Comfy_Desk_ArtofLiving.Furniture.2019-(2) zoom

Hover

Hanoia_Comfy_Desk_ArtofLiving.Furniture.2019-(3) zoom

Hover

Hanoia_Comfy_Desk_ArtofLiving.Furniture.2019-(4) zoom

Hover

Hanoia_Comfy_Desk_Artof-Living.Furniture.2019-(2) zoom

Hover

Hanoia_Comfy_Desk_Artof-Living.Furniture.2019-(3) zoom

Hover

Hanoia_Comfy_Desk_Artof-Living.Furniture.2019-(4) zoom

Hover

Hanoia_Comfy_Desk_Artof-Living.Furniture.2019 zoom

Hover

Hanoia_Comfy_Desk_Artof-Living.Furniture.2019 zoom

Hover

Hanoia_Comfy_Desk_Artof-Living.Furniture.2019-(2) zoom

Hover

Hanoia_Comfy_Desk_Artof-Living.Furniture.2019-(3) zoom

Hover

Hanoia_Comfy_Desk_Artof-Living.Furniture.2019-(4) zoom

Hover

Hanoia_Comfy_Desk_ArtofLiving.Furniture.2019
Hanoia_Comfy_Desk_ArtofLiving.Furniture.2019-(1)
Hanoia_Comfy_Desk_ArtofLiving.Furniture.2019-(2)
Hanoia_Comfy_Desk_ArtofLiving.Furniture.2019-(3)
Hanoia_Comfy_Desk_ArtofLiving.Furniture.2019-(4)
Hanoia_Comfy_Desk_Artof-Living.Furniture.2019-(2)
Hanoia_Comfy_Desk_Artof-Living.Furniture.2019-(3)
Hanoia_Comfy_Desk_Artof-Living.Furniture.2019-(4)
Hanoia_Comfy_Desk_Artof-Living.Furniture.2019
Hanoia_Comfy_Desk_Artof-Living.Furniture.2019
Hanoia_Comfy_Desk_Artof-Living.Furniture.2019-(2)
Hanoia_Comfy_Desk_Artof-Living.Furniture.2019-(3)
Hanoia_Comfy_Desk_Artof-Living.Furniture.2019-(4)
Full Screen

Bàn Làm Việc Comfy

Mã Sản Phẩm: F2023210100123
Mô tả sản phẩm

Với thiết kế thanh lịch và duyên dáng, Bàn Comfy tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Kỹ thuật mài xước tạo hiệu ứng độc đáo được áp dụng trên toàn bộ bề mặt sơn mài.

L 1600 x W 650 x H 750

Để có thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ với Hanoia Tràng Tiền (+84 24 3823 8105) hoặc email cho chúng tôi ([email protected])

Share this item