Mài xước tạo hiệu ứng độc đáo là một kỹ thuật sơn mài đặc biệt khó của Hanoia, đòi hỏi tay nghề cao và khiếu thẩm mỹ tinh tế của các nghệ nhân.