Hanoia Tràng Tiền

Địa Chỉ: 61 Tràng Tiền, Hà Nội

ĐT: +84 243 823 8105

Email: [email protected]

Giờ Mở Cửa: 8h30 – 20h00