Hanoia Đông Du

Địa Chỉ: 15 Đông Du, Quận 1, tp. Hồ Chí Minh

ĐT: +84 28 3823 3648 

Email: [email protected]

Giờ Mở Cửa: 9h00 – 21h00