Chính Sách Đổi Hàng

CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG

  1. Yêu cầu đổi hàng sẽ được chấp thuận nếu hàng hóa được trả về kèm bao bì, trong tình trạng ban đầu và nguyên vẹn trong vòng bảy (07) ngày kể từ khi nhận hàng. Hàng hóa đổi cần phải có hóa đơn mua hàng hoặc bản sao của hóa đơn mua hàng trong trường hợp chỉ đổi một phần của đơn hàng. Hàng hóa đã mua không thể trả lại.
  2. Đối với hàng hóa mua tại cửa hàng, quý khách vui lòng gửi hàng về cửa hàng ban đầu để được giải quyết yêu cầu đổi hàng. Đối với hàng mua online, xin gửi yêu cầu đổi hàng đến hộp thư [email protected]
  3. Hàng hóa sau khi mua nếu đã được sử dụng, thay đổi hoặc làm hư hỏng thì không được đổi. Chúng tôi có quyền quyết định món hàng nào đủ điều kiện đổi.
  4. Chỉ đổi hàng có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị món hàng ban đầu.