>

Vòng tay


Vòng tay sơn mài Hanoia được thực hiện bởi những người nghệ nhân giàu kinh nghiệm với sự tỉ mỉ và lòng kiên nhẫn tuyệt đối. Mỗi sản phẩm cần tới 15 lớp sơn mài và ít nhất 3 tháng để hoàn thiện.