>

Sắc Màu


Lấy cảm hứng từ nghệ thuật đương đại với ảnh hưởng sâu sắc từ các họa sĩ thuộc trường phái trừu tượng, dòng sản phẩm này thể hiện sự hài hòa về màu sắc được tạo nên bởi những lớp sơn sâu và bóng. Sắc màu gồm bức bình phong, khay tròn, hộp trà, hộp phụ kiện, hộp macaron và đế nến.