>

Chạm khắc


Nghệ thuật chạm khắc xuất hiện trong hầu hết các sản phẩm sơn mài Hanoia. Các nghệ nhân tiến hành chạm khắc khi qui trình sơn mài đạt tới 80%. Với thiết kế độc đáo kết hợp những gì tinh túy nhất của hai nền văn hóa Đông – Tây, những sắc màu đằm thắm...

See more