>

Cẩn trứng


Các nghệ nhân Hanoia tiến hành cẩn trứng sau khi phủ từ 6 đến 8 lớp sơn mài trên bề mặt sản phẩm. Mỗi mảnh vỏ trứng nhỏ được khéo léo gắn vào khuôn với sự tập trung cao độ của người thợ để đảm bảo mẫu hoa văn luôn ổn định và mềm mại trong từng...

See more