>

Nghệ thuật sơn mài


Hanoia luôn cố gắng tôn vinh truyền thống nghệ thuật sơn mài Việt thông qua những câu chuyện nhỏ về các nghệ nhân. Họ được ví như “báu vật” của nghề sơn mài truyền thống, hay cuốn “cẩm nang sống” về các kỹ thuật cổ
 Đã tồn tại trong lịch sử Trung...

See more